Menu
menu

 

 

 

 

 

Pangolin* se bavi filmskom, likovnom i istraživačkom praksom.

Osim autorske filmske produkcije volimo eksperimentalne medijske forme, hibridne forme, zvuk, instalacije, animacije, narative i protu narative, eksperimentalnu poeziju, tekst, spoken  word i hip hop. Volimo i interdisciplinarne suradničke projekte koji istražuju modele otvorenih struktura. Pangolin funkcionira prema modelu kooperativa i artist run organizacije, kao platforma za peer to peer i intergeneracijsko dijeljenje znanja i iskustva,  kao platforma za susrete, čitanje i planiranje radionica. Cilj nam je razvijati radni kolektiv koji se može samoorganizirati, djelovati, prožimati kroz umjetničko, pedagoško i participativno aktiviranje, bez poticaja galerija, kustosa ili producenta. Pangolin su Ana Hušman i Nicole Hewitt i Vida Guzmić.

 

*Pangolin je ljuskavi mravojed čije postojanje proturiječi svim očiglednim životnjskim kategorijama. Ima ljuske kao riba ali se penje po drveću. Više liči na guštera koji nosi jaja nego na sisavca ali ipak doji svoje mlade. Za razliku od drugih malih sisavaca rađa po jedno mladunče.